Družbeno udejstvovanje

 

Družbena odgovornost je trdno zasidrana v politiki podjetja EICHNER Organisation. Z različnimi dejavnostmi želimo uskladiti gospodarski uspeh, družbeno udejstvovanje in učinkovito varstvo okolja.

V sodelovanju.

EICHNER Organisation podpira različne družbene ustanove in projekte. Način sodelovanja v našem srednje velikem podjetju je podoben družinskemu in velja tudi za zunanje sodelovanje, saj že več let sodelujemo z invalidskimi podjetji in drugimi socialnimi ustanovami.


Usmerjenost v prihodnost.

Družbeno odgovornost prevzemamo tudi pri spodbujanju mladih, saj že desetletja ponujamo praktično izobraževanje na področju industrijske komerciale.


Trajnostni pristop.

Prizadevamo si za proizvodnjo, ki ne škoduje okolju in ga varuje, zato že zdaj sodelujemo z različnimi okoljevarstvenimi organizacijami. Poleg tega imamo od leta 2012 certifikat FSC za proizvodnjo z vidika trajnostnega gozdnega gospodarstva.

Go to top